Afspraak in
uw tuin?
Klik Hier
inspiratieboek
image

tuintechnisch buro

Smidsplein 12

3781 GR

Voorthuizen

Zorgvuldig

Onafhankelijk

Alles in één hand

Garantie & Service

Erkend opleidingsbedrijf

Hemelwater afvoer in uw eigen tuin

Wist u dat u als tuinbezitter verantwoordelijk bent voor de afvoer van het hemelwater? Deze hemelwateropvang en hemelwaterafvoer is bovendien een verplichting die is vastgelegd in artikel 3.5 van de waterwet. Gelukkig kunnen wij u daarmee helpen. Wij zorgen ervoor dat er op verantwoorde wijze het hemelwater wordt opgevangen.  Daarnaast zorgen we voor de afvoer in uw tuigen tuin.

Aanleg opvang hemelwater in uw tuin

U wilt graag het hemelwater opvangen in uw eigen tuin.

 • Bovengronds, ondergronds of een combinatie?
 • Hoeveel inhoud heb ik nodig?
 • Wat is het meest duurzaam?
 • Hoge grondwaterstand en nu?

Hoe kunnen wij u helpen?

Er zijn vele manieren om uw hemelwater op te vangen en (tijdelijk) te bergen. Er zijn alleen wel een aantal (beperkende) factoren waar rekening mee gehouden dient te worden. We kunnen bijvoorbeeld noemen de hoogte van de grondwaterstand. Ook de doorlatendheid van de aanwezige bodem.

 

Wij kunnen voor u een waterbergingsplan opstellen en zorg dragen voor de realisatie daarvan.

Diensten m.b.t hemelwaterafvoer in uw tuin

Ondergrondse waterberging

Ondergrondse waterberging

Ondergrondse opvang van hemelwater in uw eigen tuin door toepassing van beproefde wateropvangsystemen.

 • minder plassen op uw bestrating;
 • ook bij hoge grondwaterstanden;
 • langzame afgifte aan de bodem.

Bovengrondse waterberging

wateropvang eigen tuin

Ook is het mogelijk bovengrondse wateropvang te realiseren in uw tuin. Dit kan in kleine en ook in grote tuinen.

 • natuurlijk water in uw tuin;
 • waterberging in uw eigen wadi;
 • spelen met regenwater.

Gecombineerde wateropvang

Wateropvang tuin.

In veel nieuwbouwsituaties wordt geëist dat u uw hemelwater opvangt in uw eigen tuin. Hoe dit zo maximaal mogelijk te doen?

 • hoeveel water dient er te worden opgevangen?
 • wat zijn de mogelijkheden?
 • zelf doen of laten doen?

Passie voor

Tuinen

  Neem nu contact op:

  Ik ga akkoord met de privacy verklaring.

  Ik wil de maandelijkse tuintips niet missen.