Afspraak in
uw tuin?
Klik Hier
inspiratieboek
image

tuintechnisch buro

Smidsplein 12

3781 GR

Voorthuizen

Zorgvuldig

Onafhankelijk

Alles in één hand

Garantie & Service

Erkend opleidingsbedrijf

Ondergrondse waterberging

De waterwet zegt dat u, als eigenaar van het terrein waarop het hemelwater valt, primair verantwoordelijk voor de opvang en afvoer van het hemelwater. Daarom moet uw hemelwater worden afgevoerd naar het oppervlaktewater of in de bodem worden geïnfiltreerd. Uitgangspunt is dat het hemelwater wel schoon is.

De gemeente is niet verplicht het hemelwater afkomstig van particulier terrein af te voeren. Alleen als het niet redelijk is om van de houder van het verzamelde hemelwater te verlangen het hemelwater af te voeren. Dit kan doordat:

  • er geen oppervlaktewater in de buurt is waarop geloosd moet worden;
  • infiltratie niet mogelijk is door een te hoge grondwaterstand.

 

Klimaatbestendige tuin

Het veranderde klimaat staat de laatste tijd aardig in de belangstelling.  Dit heeft ook invloed op uw tuin. Er komen perioden van langere droogte en de regenbuien worden heftiger. Daarom hemelwater opvangen door middel van ondergrondse waterberging.

Ondergrondse waterberging

Ondergrondse waterberging

Er zijn vele systemen voor ondergrondse waterberging van hemelwater. Dit kan d.m.v. infiltratiesystemen op een milieubewuste manier. Deze systemen worden ondergronds aangebracht. Met de bedoeling dat grote hoeveelheden regenwater kunnen worden opgevangen. Het regenwater wordt dan weer langzaam afgegeven aan de omgeving. Resultaat: minder waterplassen in uw tuin. Maar ook een evenwichtige waterbalans en een betere bodemstructuur, het hele jaar door! Dit passen wij ook toe bij hoge grondwaterstanden.

 

Een eenvoudige manier om hemelwater op te vangen is door middel van een grindkoffer. Een grindkoffer is een oppervlakte in de tuin gevuld met grind waar het water snel door kan lopen. Een grindkoffer en grindstrook hebben beiden een drainerende werking. Alleen een grindkoffer zorgt niet voor een geleidelijke afgifte aan de bodem. Wij werken voornamelijk met Aco goten en ondergrondse filters.

 

Vragen?  Bel, tijdens kantooruren en werkdagen, ons gratis servicenummer. Gebruik anders ons contactformulier voor uw vraag, wij reageren binnen 2 werkdagen.

 

Graag tot horens en wie weet tot ziens.

Waterafvoer in tuin

Passie voor

Tuinen

    Neem nu contact op:

    Ik ga akkoord met de privacy verklaring.

    Ik wil de maandelijkse tuintips niet missen.