Wat kost een tuin?

Tuintest

WAT KOST EEN ONTWERP

IK WIL EEN OFFERTE

Projecten

Metamorfose

Wij zijn gespecialiseerd in metamorfoses van tuinen en terreinen.

klik hier

Visie & Missie

Visie:

Het in nauwe samenspraak met en afgestemd op de opdrachtgever creëren van een doordachte en duurzame buitenruimte.

Met behulp van de vier dimensies (lengte, breedte, hoogte en tijd) ontwikkelen wij met U een buitenruimte die vanuit de context (omgevingsfactoren / opdrachtgever e.d. dit in tegenstelling van conceptuele ontwerpers) afgestemd is op de geformuleerde eisen en wensen. Deze eisen en wensen vertalen wij naar een geordende buitenruimte waarin de diverse elementen en overgangen middels vormgeving op elkaar zijn afgestemd.
Door de toepassing van planten met hun specifieke verschijningsvorm, kleur en geur vormen deze de finishing touch en vervolmaken (op termijn) het ontwerp.

Naast een doordachte afstemming is duurzaamheid van groot belang. Daar wij als mens zijn aangesteld als rentmeesters is zorgvuldig gebruik van ruimte en materiaal essentieel. Een gedegen voorbereiding, materiaal keuze voor realisatie en nazorg staan bij ons dan ook borg voor deze zorgvuldigheid.

Missie:

Tevreden opdrachtgevers nu en ook over 25 jaar.

Wij staan ervoor dat de zaken die zijn afgesproken werkelijkheid worden. Bij het creëren van iets geheel nieuws is het van belang dat men elkaar verstaat. Vanuit de opgebouwde relatie is contact hierover onderhouden van essentieel belang. Hiervoor willen wij naast de opdrachtgever gaan staan en zijn wij bereikbaar en beschikbaar.
Middels het opvolgende onderhoud en beheer van de nieuwe buitenruimte kan de relatie worden voortgezet.