Wat kost een tuin?

Tuintest

WAT KOST EEN ONTWERP

IK WIL EEN OFFERTE

Projecten

Metamorfose

Wij zijn gespecialiseerd in metamorfoses van tuinen en terreinen.

klik hier

Realisatie van tuinen en terreinen bij bedrijven

Als er een plan is vervaardigd, door ons of door een ander bureau, heeft u bij ons de keuze tussen 3 opties, te weten:

1) Directievoering,

2) Totale realisatie,

3) Opvolgend beheer en onderhoud.

 

1 Directievoering:

Dit houdt dat wij zorg dragen voor het gehele projectmanagement, dat bestaat uit:
•  verzorgen aanbestedingen,
•  offerte beoordelingen,
•  voeren van werkoverleg,
•  toezicht op uitvoering,
•  keuring grondstoffen en beplanting,
•  controleren meer- en minderwerken,
•  oplevering.

2  Totale verzorging realisatie:

Na de planvorming door het ontwerpbureau of door een ander ontwerpbureau dragen wij zorg voor de realisatie van alle werkzaamheden die voortvloeien uit het ontwerp. Ook zal er een werkplan worden opgesteld opdat u als opdrachtgever niet alleen de exacte opstart datum weet en de opleveringsdatum maar ook het hele proces kunt volgen.
De directievoering wordt verzorgd door ons ontwerpbureau. De uitvoering op de werk wordt geleidt door een uitvoerder.

Alle leveranties en werkzaamheden welke uit het ontwerp voortvloeien kunnen wij realiseren, zoals daar zijn:
•  grond- en straatwerk,
•  terreinmeubilair,
•  hemelwaterafvoer,
•  terreinverlichting,
•  hekwerken,
•  waterbouwkundige werken,
•  tuinmuren,
•  beplantingswerken,
•  grondkeringen in staal, beton of metselwerk.

Na uitvoering van het total werk vindt er een oplevering plaats met u. Bij grotere en complexere werken vinden vanzelfsprekend tussentijdse opleveringen plaats. U wordt wekelijk geïnformeerd over de voortgang en eventuele bijzonderheden of afwijkende ontwikkelingen.

Indien het opvolgend tuin- en terreinonderhoud door ons bedrijf wordt verzorgd verstrekken wij minimaal 1 jaar garantie op alle uitgevoerde werken en gedane leveranties.

Afspraak?

Wilt u een vrijblijvende afspraak om van gedachten te wisselen en onze (eigen)wijze aanpak bespreken? Klik dan hier of vul rechtsboven uw telefoonnummer in en u wordt direct gebeld!
Graag tot ziens,
Geert en Mauritz Broekhuis