Wat kost een tuin?

Tuintest

WAT KOST EEN ONTWERP

IK WIL EEN OFFERTE

Projecten

Metamorfose

Wij zijn gespecialiseerd in metamorfoses van tuinen en terreinen.

klik hier

Realisatie van uw landgoed

Na afronding van het ontwerpproces en de bestekken voor realisatie kan worden gestart met de uitvoering daarvan.

Wij van tuintechnisch buro kunnen zorgen voor de totale uitvoering, de aanbesteding van onderdelen of het geheel waarbij wij de rol van directievoerder / regisseur zullen vervullen. Kortom vele variaties zijn mogelijk waarbij wij u willen ondersteunen met onze kennis en kunde om u te ontzorgen en ervoor zorg te dragen voor een perfecte uitvoering.

Gefaseerd of niet?

De realisatie van een landgoed kan in een keer worden gedaan of in delen. Ook kunnen er in het plangebied delen voorkomen welke middels beheer omgevormd dienen te worden waardoor het een proces van meerdere jaren zal zijn.

Wat van belang is voor u dat er één aanspreekpunt is, een man of vrouw die het overzicht heeft en u kan informeren over de voortgang en stand van zaken.

Voor de uitvoering zal een uitvoeringsplan worden opgesteld waarin wordt aangegeven wanneer wat waar gaat gebeuren en door wie, zodat u ook het overzicht behoud over het uitvoeringsproces.

Communicatie:

Wij hebben ondervonden dat communicatie van essentieel belang is bij de realisatie van tuinen en terreinen, of dit nu een landgoed is of een stadstuin. Al is het ontwerp en bestek nog zo goed gemaakt, tijdens de uitvoering komen we vrijwel altijd punten tegen die nader overleg vereisen.

Voor aanvang van de werkzaamheden wordt samen met u vastgelegd op welke wijze en met welke interval de communicatie zal plaatsvinden. Dit kan tijdens intensieve werkzaamheden dagelijks / wekelijks zijn. En bij een omvormingsproces kan deze interval groter zijn, van 1 maand tot 1 jaar.

Beheer en onderhoud:

Het kan zijn dat wij ook het opvolgend beheer en onderhoud verzorgen maar het kan ook zo zijn dat u een eigen hovenier in dienst heeft of gaat nemen waar het werk aan over gedragen dient te worden.

Deze overdracht kan plaats vinden middels een beheer- en onderhoudsplan en door uw hovenier te betrekken in de overleg momenten.

Ook is het mogelijk dat wij uw eigen onderhoudsdienst coachen en begeleiden en waar nodig ondersteunen, denk aan vakanties, ziekteverzuim en calamiteiten. Daar het onderhoud afgestemd dient te zijn op uw eisen en wensen en zal duren zolang u woonachtig bent op uw landgoed is het van belang een betrouwbare partner te hebben waar u van op aan kunt.

Niets is zo vervelend voor u en het te onderhouden terrein dat er frequent wisselingen plaatsvinden in personeelsbestand of dit nu extern of intern is. Want naast de irritatie en onrust gaat weer een stuk kennis van het gebied verloren en dat noeten we zien te voorkomen door vooraf goede afspraken vast te leggen en niet alleen in het beheer- en onderhoudsplan, denk hierbij aan een protocol van privacy, een arbeidsreglement etc..

Meer informatie? Wij maken graag een afspraak met u.

Geert en Mauritz Broekhuis.