Wat kost een tuin?

Tuintest

WAT KOST EEN ONTWERP

IK WIL EEN OFFERTE

Projecten

Metamorfose

Wij zijn gespecialiseerd in metamorfoses van tuinen en terreinen.

klik hier

Realisatie van uw erf

Als het ontwerp is gemaakt waarbij rekening is gehouden met de historie, de landschapskenmerken en kunnen de begrotingen voor realisatie worden opgesteld. Het ontwerp is uitgewerkt in bijvoorbeeld een:
  • verhardingsplan
  • rioleringsplan
  • verlichtingsplan
  • beplantingsplan
Deze deelplannen geven aan welke materialen zijn toegepast/geadviseerd en op welke wijze het gerealiseerd dient te worden. Dit in samenspraak met u en de daarvoor opgestelde ramingen en begroting waardoor het ontwerp nog aangepast kan worden.

Uitvoeringsramingen:

Omdat een ontwerp op verschillende kwaliteitsniveaus kan worden uitgevoerd stellen wij veelal een drietal ramingen op voor uitvoering.
Denk hierbij alleen al aan de verharding welke niet alleen kan bestaan uit verschillende materialen maar ook op verschillende manier kan worden gerealiseerd. Denk hierbij aan klinker-, beton(print)-, bitumen/split-, of halfverharding. De opbouw van de ondergrond met wel of geen puinlaag, wel of geen stabilisatie, verschillende soorten zand toepassingen etc.. etc..  Ook beplanting kunnen verschillende mogelijkheden worden gemaakt, veel kleine beplanting en wachten tot wasdom en veel onderhoud of minder grotere beplanting en minder wachten voor wasdom en minder onderhoud. Wat is op termijn de beste keuze?
Op basis hiervan kunt u een verschillende keuzes maken en zo een uitvoeringsniveau samenstellen dat past bij uw budget en onderhoudsniveau.

Definitieve begroting:

Na uw keuzes wordt de definitieve uitvoeringsbegroting opgesteld waarin precies wordt omschreven wat wij doen, op welke wijze en waarom. Vanzelfsprekend kunt u ook werkzaamheden uitvoeren, denk alleen maar aan het opschonen van het erf. Ook wordt nu de aanvangsdatum en opleveringsdatum met u afgesproken.

Wat kunnen wij?

Wij ontzorgen u als u dat wilt en we kunnen alle werkzaamheden uitvoeren welke uit de planvorming voortvloeien. Of dit nu is het graven van nieuwe watergangen, het plaatsen van beschoeiing, riolering, verlichting, erf beveiliging of wat dan ook wij verzorgen dat met onze eigen mensen of in samenwerking met onze relaties. Wij behouden het overzicht, de regie, controle en eindverantwoordelijkheid.

Aanvang en oplevering realisatie:

Op de afgesproken datum starten we met de werkzaamheden en u krijgt aan het einde van iedere week van ons verslag over:
  • de voortgang van het werk,
  • eventuele bijzonderheden die tijdens werkzaamheden zijn tegengekomen.
Ook wordt van te voren overlegmomenten met u vastgelegd, dit kan dagelijks zijn of wekelijks. Dit overleg kan ter plekke zijn of telefonisch.
Ook kunnen er tussentijdse opleveringen zijn, denk hierbij aan ondergrondse voorzieningen zoals een septictank, kabels en leidingen, riool, funderingen etc…
Als de werkzaamheden zijn beëindigd wordt samen met u het hele werk opgeleverd en doorgenomen. Als er nog punten zijn die hersteld moeten worden of dat er zaken nageleverd dienen te worden (zoals beplanting) dan wordt dit vastgelegd en de afspraken daarover eveneens.

Beheer en onderhoud:

Als u wilt kunnen wij voor uw specifieke erf een onderhoudsplan opstellen zodat u precies weet wanneer u wat moet doen. In overleg met u worden de aandachtsvelden bepaald, dus alleen beplanting of ook over de verharding, beschoeiing, verlichting e.d.
Voor nader advies of informatie maken we graag een afspraak met u.
Geert en Mauritz Broekhuis