Wat kost een tuin?

Tuintest

WAT KOST EEN ONTWERP

IK WIL EEN OFFERTE

Projecten

Metamorfose

Wij zijn gespecialiseerd in metamorfoses van tuinen en terreinen.

klik hier

Zwembaden

Een goed zwembad begint met de situering in de tuin, hierbij dient rekening gehouden te worden met:
• bezonning
• lichtinval
• zichtlijnen van en naar het zwembad
• looplijnen
• Sfeer
• zicht vanuit de woning
• privacy

Al deze factoren dienen goed op elkaar te worden afgestemd en daarna vindt de vormgeving van het zwembad zelf plaats.

Zwembad als onderdeel van de tuin:

Wij als ontwerpers en vormgevers van tuinen en buitenruimten zien het zwembad als (belangrijk) onderdeel van de gehele tuin en zullen vanuit dit totaal perspectief adviseren en ontwerpen.
Dit in tegenstelling tot de zwembad bouwer die uitgaat van het zwembad en hoe dit vorm te geven en te bouwen.

Zwembaden zijn er reeds vanaf € 100,00 de opblaasbare van de Aldi tot meer dan € 100.000,00 en meer en ook hierbij geldt alle waar naar zijn geld.
De opblaasbare en kunststof zelfbouwbadjes buiten beschouwing gelaten kunnen we de volgende opbouw vormen onderscheiden:
• bouwkundig
• prefab
• panelen

Wij van tuintechnisch buro werken met de verschillende zwembad specialisten en op basis van uw voorkeuren wordt een specialist ingeschakeld en het zwembad gerealiseerd.
Hierbij blijven wij verantwoordelijk voor het gehele proces zodat u ook hier één aanspreekpunt heeft, wel zo handig en vertrouwt.

Ook het opvolgend onderhoud kan geïntegreerd worden in het totale tuinonderhoud, waardoor ook weer één aanspreekpunt, voor duidelijkheid.

Voor een afspraak in uw tuin of nader vrijblijvend advies klik hier