Wat kost een tuin?

Tuintest

WAT KOST EEN ONTWERP

IK WIL EEN OFFERTE

Projecten

Metamorfose

Wij zijn gespecialiseerd in metamorfoses van tuinen en terreinen.

klik hier

Ordenen, vormgeven, ontwerpen en begroten

Bij ordenen bepalen we de plaatsbepaling van de diverse (gebruiks)plekken en hun onderlinge samenhang. Dit kan o.a. worden bepaald door zon/schaduw en/of het toekomstige gebruik. Als dit is afgerond kan het vormgeven beginnen. Binnen ons vak is het vormgeven van overgangen van groot belang. Bijvoorbeeld de overgang van terras naar gazon, van oprit naar tuin of van tuin naar water. Het vormgeven van deze overgangen en het technisch goed uitvoeren daarvan is een vak op zich en vaak onderbelicht.

We bepalen dus eerst waar bijvoorbeeld het terras komt of een waterpartij. Na deze plaatsbepaling geven we daar dan een vorm aan. De plaatsbepaling van de diverse onderdelen is ook afhankelijk hoe u zich in uw tuin of terrein gaat bewegen c.q. gebruiken.
Ook denken we na over het toekomstig onderhoud en beheer. Hoeveel tijd mag dit gaan kosten en hoe kunnen we dit vereenvoudigen of voor u vergemakkelijken? Dit ordenen en vormgeven van de diverse onderdelen noemen we samen het tuinontwerp. Dit tuinontwerp wordt uitgewerkt in ten minste een bestrating- en beplantingsplan. Dit kan worden aangevuld met een kabels- en leidingentekening, technisch detailtekeningen etc.

Bestratingsplan:

In het bestratingsplan geven we aan welke soort bestrating we gaan gebruiken en hoe we dit verwerken. Hierbij kunt u denken aan halfsteens verband, wildverband, romaans verband of keperverband. Ook de richting van het bestratingspatroon en de overgangen zijn erg bepalend voor het uiteindelijke resultaat.

In de 30 jaar dat ik tuinen mag realiseren heb ik gezien dat er een groot kwaliteitsverschil bestaat tussen de stratenmaker en de hovenier/stratenmaker.

Beplantingsplan:

De beplanting zorgt voor de vervolmaking van het tuinontwerp. Beplanting kan strak worden vormgegeven, weelderig, kleurrijk of ingetogen. In welke sfeer voelt u zich het meeste thuis? Wat zijn uw voorkeurskleuren, stelt u geur op prijs of wilt u uit uw eigen tuin kunnen eten?

Al deze aspecten worden meegenomen in de compositie van de beplanting en wordt vastgelegd in een beplantingsplan. Dit plan geeft aan waar welke planten komen, hoeveel en van welke kwaliteit. Zo kunnen we na een jaar nog zien of de aantallen kloppen, dode/ontbrekende planten worden door ons tijdens de servicebeurt gratis aangevuld.

Technische tekeningen:

Het kan noodzakelijk zijn dat er voor de diverse bouwkundige werken één of meer technische tekeningen worden vervaardigd. Hierbij kunt u denken aan een vijver, een zwemvijver of een zwembad, maar ook voor tuinmuren, pergola’s en dergelijke kan het wenselijk zijn om extra technische tekeningen te vervaardigen. Niet omdat we zo graag tekenen maar om dat dit veelal noodzakelijk is om te komen tot een goed eindproduct. De tekeningen zijn bij ons een middel en geen doel op zich.

Werkomschrijving en begroting:

Naast de diverse tekeningen wordt ook een werkomschrijving opgesteld van wat er uitgevoerd gaat worden, op welke wijze en waarom. Elk onderdeel wordt apart begroot zodat u een volledig inzicht krijgt in de opbouw van de uitvoeringskosten. Dit geeft u een optimaal inzicht om te kunnen (bij)sturen op budget en realisatiekosten.

Na goedkeuring van tekeningen en begroting wordt een definitieve afspraak gemaakt voor uitvoering van de tuinaanleg. En ook dat staat dan weer duidelijk vermeld op de orderomschrijving zoals u hiernaast kunt zien.