Wat kost een tuin?

Tuintest

WAT KOST EEN ONTWERP

IK WIL EEN OFFERTE

Projecten

Metamorfose

Wij zijn gespecialiseerd in metamorfoses van tuinen en terreinen.

klik hier

Vormgeven van uw landgoed

Landgoederen, buitenplaatsen en Havezaten hebben in Nederland hebben zo hun eigen historie, denk aan de landgoederen die ontstaan zijn langs de Utrechtse Heuvelrug en op de overgangen van droge naar natte gronden in Oost- en Zuid-Nederland.
In de geschiedenis van ons land was het ontwikkelen van een landgoed een culturele daad die uitstraling had op zijn omgeving. De eigenaar van het landgoed plaatste zijn eigen handtekening in het landschap en er ontstond zo een eigen wereld met zijn eigen compositie en beleving.

Wat is een landgoed?

Volgens de definitie van het ministerie van LNV en VROM geldt onderstaande definitie voor een nieuw landgoed.
“Een nieuw landgoed is een nieuw te ontwikkelen en duurzaam te beheren boscomplex (al dan niet met overige gronden) met daarin één gebouw (woonhuis) van allure met daarin maximaal 2 à 3 wooneenheden. Het gebouw heeft primair een woonfunctie. De minimale omvang van de bebossing is vijf hectare. Maximaal 10% van het totale oppervlakte is privé-terrein en de rest is openbaar toegankelijk. Het geheel heeft een belangrijke maatschappelijke meerwaarde.”

Wat is een buitenplaats?

De term buitenplaats wordt tegenwoordig ook gebruikt voor kleinere landgoederen, waarbij het zwaartepunt ligt op een monumentaal huis met een (deels) aangelegd (historische) park of tuin daarbij van minimaal één hectare groot.
Buitenplaatsen liggen over het algemeen in karakteristieke gebieden die goed vanuit de stad bereikbaar waren. Ook in de polders waren en zijn nog buitenplaatsen te vinden. In de negentiende eeuw kwamen nieuwe gebieden in de mode waar buitenplaatsen werden gesticht, zoals de Utrechtse heuvelrug en rondom Arnhem. Buitenplaatsen worden soms aangezien voor kastelen, maar een kasteel is over het algemeen een adellijk bezit, terwijl een buitenplaats veelal eigendom was van leden van de burgerij.
Naast de landgoederen Vecht, de vele Havezaten in Overijssel en Gelderland, de binnenduineranden bij Haarlem en vele andere plaatsen.

Wat is een Havezate?

Een havezate (of havezathe of havesate) is een versterkt huis (burcht), hofstede, hof of hoeve. Oorspronkelijk was het een benaming voor een grote boerderij met land. In de 17e eeuw was de havezate een riddermatig goed. Het bezit hiervan was een voorwaarde voor lidmaatschap van een ridderschap.
In de provincie Utrecht worden Havezaten aangeduid als Ridderhofstad en in Friesland als stins en in Groningen als Borg.

Uw landgoed?

Bij de vormgeving van een (nieuw)landgoed of buitenplaats is de definitie van groot belang dit in verband met eventuele subsidie mogelijkheden (natuurschoonwet). Andere voordelen liggen op het gebied van de:
• Vrijstelling van successierechten
• Geen overdrachtsbelasting (6%) verschuldigd
• Voor de WOZ worden de landgoederen verminderd gewaardeerd
• Vermogensrendementsheffing
• Inkomstenbelasting
• Vennootschapsbelasting
Bij het vormgeven van een landgoed vormen historisch besef, hydrologische en geomorfologische kenmerken en het onderkennen van de aanwezige landschappelijke waarden, de afstemming op huidig gemeentelijk- of provinciaalbeleid en het bestemmingsplan het vertrekpunt.
Andere aandachtspunten zijn volgens ons:
• samenhang tussen bebouwing en landgoed,
• landschappelijke inpassing,
• ontwikkelen van nieuwe natuur en natuurwaarden,
• beheervisie
Na het formuleren van de visie en de beschrijving van de locatie zal er een inrichtingsschets en een beeldkwaliteitsplan met natuurdoeltypen worden vervaardigd en samen met de exploitatieopzet wordt het plan bij de gemeente voorgelegd voor goedkeuring.
De gemeente start dan de openbare RO-procedure en stelt na deze procedure het uiteindelijke nieuwe bestemmingsplan vast. Dit bestemmingsplan wordt ter goedkeuring aan de provincie gestuurd.  Al met al een neemt het ontwerpproces veelal meer tijd in beslag dan de uiteindelijke realisatie.
Heeft u uw eigen landschapsarchitect of een bepaalde voorkeur voor een ontwerper, wij werken ook graag samen om te komen tot een zo goed mogelijk eindresultaat voor u.
Mocht u een nader gesprek op prijs stellen en advies willen dan kunt u ons altijd bellen/mailen voor een afspraak met een van onze ontwerpers.
Graag tot ziens,
Geert en Mauritz Broekhuis