Wat kost een tuin?

Tuintest

WAT KOST EEN ONTWERP

IK WIL EEN OFFERTE

Projecten

Metamorfose

Wij zijn gespecialiseerd in metamorfoses van tuinen en terreinen.

klik hier

Inventariseren voor een tuin- of terreinontwerp

Zoals het tuin- of terreinontwerp de basis is voor een goede tuin of buitenruimte, zo is de basis voor een goed ontwerp de inventarisatie van relevante zaken. Op basis hiervan kan dan de diagnose worden gesteld en naar aanleiding daarvan het plan van aanpak worden opgesteld.

Eerste afspraak:

Voordat we kunnen beginnen met het maken van een ontwerp maken we eerst vrijblijvend kennis met elkaar. We bespreken de wensen en eisen, waarbij we rekening houden met de functie die de toekomstige tuin of terrein straks gaat vervullen, bijvoorbeeld recreatief, representatief, onderhoudsarm of juist kindvriendelijk. Naast functie is ook de te creëren sfeer of uitstraling van groot belang. Het komt erop aan naar u te luisteren en soms kan dit inhouden niet te maken wat u vraagt, maar wat u nodig heeft. Ik tracht de behoefte achter de vraag te achterhalen.

Ook inventariseren we de betreffende plek en letten daarbij op de eigenschappen, zoals grondsoort, bezonning, schaduw, omliggende bebouwing en/of landschap en eventuele gemeentelijke verordeningen. Een geschiedkundig onderzoek kan van belang zijn bij bijvoorbeeld bijzondere plekken van tuinen, landschappen of landgoederen.

Ook de niet direct tastbare aandachtspunten zoals zichtlijnen en functionele lijnen zoals looproutes komen aan bod. Looproutes moeten begaanbaar zijn zonder hinderlijke hindernissen.

Beschikbare tijd voor het tuin- of terreinonderhoud:

Hoe fraai we een ontwerp of uw tuin of terrein ook maken, dit moet ook te onderhouden zijn. Dus hierbij is van belang hoeveel tijd of budget u hiervoor vrij kunt of wilt maken. Ook welke voorstellen wij kunnen aanbieden om dit toekomstige onderhoud uit te voeren qua tijd en kosten.

Als al deze zaken goed zijn geïnventariseerd kunnen we na opdrachtverstrekking beginnen met stap 2, het ordenen van de diverse plekken. Voor de particuliere tuin kan dit zijn waar komt bijvoorbeeld de zitruimte in de zon/schaduw, hoe is het zicht vanuit de woning in de tuin en vanuit de tuin op de woning. Waar komt een eventuele zandbak of vijver, het gazon etc….
Voor een bedrijf kan dit zijn waar komen de parkeerplaatsen en hoe is de route naar de entree. Hoe worden de klanten ontvangen en waar is de pauzeplek voor het personeel?

Al deze zaken zijn van belang om te komen tot een goed tuinontwerp voor uw nieuwe tuin of terrein. Hiernaast zijn een aantal tuinontwerpen afgebeeld en als u daar op klikt zullen deze worden vergroot. Een tuin of terrein is bijna hetzelfde als een woning/gebouw je doet dit niet om de 10 jaar overnieuw, dus is het volgens ons van groot belang dat de zaken weloverwogen en stapsgewijs worden aangepakt.

Benodigde tijd voor eerste afspraak:

Het inventariseren gebeurt grotendeels tijdens de 1e afspraak, de benodigde tijd hiervoor is ca. 1 uur. Wat van belang hierbij is dat (indien van toepassing) u beide bij dit eerste gesprek aanwezig bent.