Wat kost een tuin?

Tuintest

WAT KOST EEN ONTWERP

IK WIL EEN OFFERTE

Projecten

Metamorfose

Wij zijn gespecialiseerd in metamorfoses van tuinen en terreinen.

klik hier

Beheer van terreinen van verzorgingstehuizen

Onderhoud van een tuin, terrein of buitenruimte is meer dan het regelmatig maaien, onkruid weghalen en op de juiste wijze en op tijd snoeien.
Wat van belang is en wat ons onderscheidt is de communicatie. Hierbij niet alleen doelend op de communicatie tussen u en ons bedrijf maar ook op de communicatie van onze uitvoerende hoveniers met de bewoners.

Dit laatste kan inhouden een vriendelijk praatje te maken, vragen te beantwoorden of even samen een bakje koffie doen. We weten dat bewoners dit ten zeerste op prijs stellen als wij tijdens ons werk ook even de tijd nemen en belangstelling tonen.

Communicatie met u houdt onder ander in het vooraf met u en in overleg met u formuleren van een visie en doelstelling(en) met betrekking tot het tuinonderhoud en het terreinbeheer. Dit in relatie met de functionaliteit van de desbetreffende buitenruimte. Met name dit laatste vergt een meerjaren visie, waar en hoe ergens naar toe te werken en een regelmatige terugkoppeling tijdens de uitvoering van het terreinbeheer en tuinonderhoud.

Wij komen nog te vaak tegen dat er verkeerde beplanting voor de ramen staat welke telkenmale het uitzicht belemmerd en dit dus een extra onnodige onderhoudsinspanning vergt om te snoeien en te knippen.

Opstellen meerjarenvisie:

Voor verzorgingstehuizen ontwikkelen wij in nauwe samenspraak met directie en technische- of facilitaire dienst een meerjarenvisie en een plan van aanpak om deze visie te realiseren en in stand te houden. Dit kan ook inhouden het opstellen van een onderhoudzonering, onderhoud frequenties afstemmen op de gewenste beeldkwaliteit.

Werkzaamheden welke ons hoveniersbedrijf kunnen uitvoeren zijn:

 • gazon/sportveld onderhoud
  • kanten steken
  • verticuteren
  • doorzaaien
  • maaien
  • bemesten
  • onkruidbestrijding
  • beluchten & dressen
  • rollen
  • bezanden
 • knippen hagen
 • vormsnoei
 • onkruidvrij houden beplanting
 • verwijderen groene aanslag op bestrating
 • reinigen sierbestrating
 • chemische onkruidbestrijding verhardingen
 • mechanische onkruidbestrijding verhardingen
 • bestrijden groene aanslag op verharding
 • schoonmaken van de dakgoot
 • snoeien
 • boomverzorging
 • standplaats onderzoek
 • verzorgen borders
 • vijveronderhoud
 • herstel straatwerk
 • controle verlichting
 • onderhoud hekwerken en afrasteringen
 • etc.

Onder de knop contractvormen vindt u meer informatie over de mogelijkheden van een eventueel onderhoudscontract.

Boomverzorging:

Bomen geven een plek geborgenheid, structuur, bieden schaduw en verfraaien hun omgeving. Het onderhouden en beheren van bomen is een specialisatie op zich. Binnen tuintechnisch buro kunnen we een deel zelf en een deel in samenwerking met gespecialiseerde boomverzorgende collega’s uitvoeren.

Boomtechnisch onderzoek en advies:

Eigenaren van bomen zijn in het kader van de boomveiligheid wettelijk verplicht hun bomenbestand met regelmaat te controleren en vast te leggen. Met de VTA Boomveiligheid Inspectie nemen wij u deze zorgplicht grotendeels uit handen. VTA staat voor Visual Tree Assessment, oftewel visuele boombeoordeling. Aan de hand van eventueel geconstateerde gebreken beredeneren we de oorzaak en stellen in overleg met u een actieplan op. Wanneer een VTA geen uitkomst biedt, ondernemen we verdere stappen, zoals stamsterkteonderzoek, bladmonsteranalyses, bewortelingsonderzoek of een voeding- en bodemonderzoek c.q. groeiplaatsonderzoek.

Snoeien en vellen van bomen:

We onderscheiden naast de begeleidings- en onderhoudssnoei met de verjongings- en vormsnoei zoals bij leilinden en dakplatanen.
Onderhoudssnoei kan vanaf de grond gebeuren of met inzet van een hoogwerker. In samenwerking met specialisten snoeien we ook in de boom. Ook het vellen en ruimen van bomen kunnen wij voor u uitvoeren. Het takhout wordt vaak ter plekke door ons versnipperd om direct te verwerken of om af te voeren.