Wat kost een tuin?

Tuintest

WAT KOST EEN ONTWERP

IK WIL EEN OFFERTE

Projecten

Metamorfose

Wij zijn gespecialiseerd in metamorfoses van tuinen en terreinen.

klik hier

Contractvormen

Het onderhoud van uw tuin is iets wat steeds weer terugkomt. Bij onze vakbekwame hoveniers is het in goede handen en we kunnen dan ook de volgende afspraken maken:

Afroep:

Onze hoveniers komen op afroep wanneer u dit nodig vindt. De declaratie wordt bepaald op basis van werkelijk bestede tijd en eventueel geleverde materialen.

Seizoensbeurten:

We spreken af dat uw hovenier(s) een aantal keren per jaar voor het tuinonderhoud komt, bijvoorbeeld tijdens of na uw vakantie of in het voor- en najaar. U kunt kiezen voor een vast bedrag per jaar, waarbij u maandelijks of per kwartaal betaald. Een declaratie aan de hand van een nacalculatie is ook mogelijk.

Jaarrond tuinonderhoud:

We maken afspraken voor een jaar met een van te voren overeengekomen prijs. Dit kan op basis van een resultaatsovereenkomst waarin staat wat en hoe vaak de hoveniers iets doen of op basis van een beeldbestek. Declaraties vinden maandelijks plaats.

Meerjaren beheersovereenkomst:

Er wordt een meerjaren overeenkomst gesloten van minimaal 5 jaar waarin we ook die werkzaamheden inventariseren die niet ieder jaar uitgevoerd hoeven te worden. Ook de financiële afschrijvingen van de buitenruimte kunnen hierin worden opgenomen. Declaraties van het tuinonderhoud of terreinonderhoud vinden maandelijks plaats.