Wat kost een tuin?

Tuintest

WAT KOST EEN ONTWERP

IK WIL EEN OFFERTE

Projecten

Metamorfose

Wij zijn gespecialiseerd in metamorfoses van tuinen en terreinen.

klik hier

TIP: tuinonderhoud in maart

Eindelijk! Deze maand is het weer voorjaar. Onze hoveniers zijn na de winter weer druk aan de slag met tuinaanleg en het uitvoeren van tuinonderhoud. De eerste beurt, de voorjaarsbeurt is de belangrijkste want………

De voorjaarsbeurt is de basis van het nieuwe tuinseizoen. Als er nu verkeerd wordt gesnoeid, geen bloemen. De verkeerde bemesting en de plant kan een terugslag krijgen. De komende 2-3 maanden het onkruid goed weghouden scheelt heel veel werk in de rest van het seizoen, kortom nu komt het erop aan. Over enkele weken zal de natuur weer ontploffen, wees voorbereid!.

Siertuin

• Bemesten van de tuin. Hierbij kunt u verschillende meststoffen gebruiken. Wij van tuintechnisch buro gebruiken in de meeste gevallen materialen van Eco-style. Zie www.ecostyle.nl

• De heesters die in de zomer of de herfst zullen bloeien mogen we nu nog snoeien. Voorjaarsbloeiers snoeien zou betekenen dat we nu de takken met de bloemknoppen wegknippen. Buddleia davidii of vlinderstruik kunt u nog tot eind deze maand vrij kort insnoeien tot een hoogte van ca. 30 cm., tenzij er kans is op lichte tot matige nachtvorst dan nog even wachten tot volgende maand.

• Een veel gestelde vraag is hoe en wanneer hortensia moet worden gesnoeid.  In het voorjaar: eind maart – half april. Hortensia bloeit op hout van het voorgaande jaar. Regelmatig snoeien komt de bloei ten goede. Vormsnoei is niet nodig.

Bij volgroeide planten worden zwak gegroeide (dunne) scheuten zonder meer verwijderd. Wanneer er veel oude scheuten aan de struik zitten, worden enkele daarvan op ca vijf centimeter boven de grond teruggezet. De overige oude scheuten worden tot dertig centimeter boven de grond ingekort. Snoei in dat geval het topeinde boven een naar buiten staand oog af.

Uitgebloeide en jonge scheuten worden ook tot dertig centimeter boven de grond gesnoeid en ook op een buitenoog. Uit dit oog groeien nieuwe bloeischeuten. Van een totaal verouderde struik worden alle scheuten tot vijf centimeter boven de grond weggesnoeid. Nieuwe scheuten worden dan in de loop van het jaar gevormd. Die zullen dan niet in hetzelfde jaar bloeien, maar het jaar daarop. In het voorjaar daarna worden alle uitgebloeide scheuten tot op vijf centimeter boven de grond afgeknipt. De nieuwe, jonge scheuten worden tot op dertig centimeter teruggezet. De snoeicyclus is dus voortdurend gericht op verjonging van de struik.

• Bladverliezende en ook groenblijvende sierheesters en bomen kunnen worden aangeplant of verplant. Bij het verplanten is het bij de bladhoudende heesters aan te raden een zo groot mogelijke plantkluit te behouden. Sierheesters die zijn opgekweekt in grote potten kunnen het hele jaar door worden uitgeplant.

• Wie nu nog een haag wil planten met haagplanten die worden aangeboden met blote wortel zal snel met ons een afspraak moeten van maken, want na deze maand zijn ze meestal enkel nog in pot te verkrijgen wat de haag duurder in aanschaf zal maken.

• Bij de rode kornoelje die de hele winter met zijn mooie takken voor kleur en sfeer in de tuin heeft gezorgd kunnen de takken nu worden uitgedund. Verwijder de dikste takken zodat uw struik steeds veel jonge, frisse takken bezit die niet te hoog of te wild uitgroeien.

• De tuinliefhebbers die een eucalyptus in de tuin hebben om de mooie ronde bladeren te kunnen gebruiken in bloemstukjes, kunnen hun plant deze maand goed diep inknippen. Snoei de meer dan één jaar oude takken terug tot op ± 15 cm van de stam. Hierdoor ontstaan een bossige plant met de mooie bladeren.

• Snoeien van rozen wordt door veel mensen lastig gevonden. Wij van tuintechnisch buro verstrekken bij aanleg van de tuin altijd een 2 tal service beurten waarin we onder andere voordoen hoe en wat er gesnoeid dient te worden. Als we dat eenmaal hebben voorgedaan zult u zien dat het best meevalt, kwestie van regelmatig doen!

• Schoffelen en wieden. Het onkruid begint deze maand te groeien. Verwijder het wanneer je kan en laat het niet groeien tot het zich uitzaait. Met een schoffel kun je al snel hele oppervlaktes onkruidvrij maken. Indien je dit doet bij zonnig weer zal het uitgehakte onkruid al spoedig uitdrogen, niet laten liggen i.v.m. kans op weer vastgroeien.

• Vaste planten kunnen vanaf deze maand de goed voorbereide border in. Na het planten goed aandrukken en aangieten zodat de planten gemakkelijk kunnen aanslaan. (= snel inwortelen)

• Vaste planten scheuren (Vaste planten vermeerderen)

Als vaste planten enkele jaren oud zijn beginnen de oudste delen in het midden af te sterven. Daarom is het aan te raden om vaste planten om de drie jaar eens uit de grond te halen. Trek of snij de jongste en meest groeikrachtige planten aan de rand van de pol los en gooi het oude hart weg.  Plant de jonge stukken terug als aparte planten in de tuin. Voor het uitplanten de grond best nog wat verrijken door er wat compost door te mengen. Plant ze even diep als ze oorspronkelijk stonden. Vergeet na het inplanten niet de jonge planten een goede gietbeurt te geven. De jonge planten zullen snel terug uitgroeien tot prachtige rijkbloeiende planten.

• De winterbescherming mag worden weg genomen. Als men stevige nachtvorst voorspelt breng je ze best weer even aan.

• Breng rond de zuurminnende planten een laagje turf van enkele cm dik aan. Deze mag gerust lichtjes worden ingewerkt met een hak of cultivator. Enkele zuurminnende planten die dit ten zeerste zullen waarderen zijn o.a. camelia, heide, Pieris, azalea’s, Skimmia, Calluna,… Bij Rhododendrons alleen tuinturf aanbrengen rond de plant en deze niet harken noch frezen daar Rhododendrons een oppervlakkig wortelgestel hebben dat hierdoor beschadigd kan worden..

Dieren in de tuin:

• Nestkastjes die in het najaar nog niet werden ophangen moeten nu wel dringend de tuin in, zodat de vogels er kunnen aan wennen vooraleer het broedseizoen begint. Hang de nestkasten op met de opening naar het oosten of het noordoosten.

• Start tijdig met het vangen van de slakken.
In april leggen de slakken hun eerste ± 400 eieren via kieren onder aardkluiten.  Na 3 weken komen de eitjes uit en amper 2 maanden later zullen deze zich eveneens al beginnen voort te planten.
Het is dus belangrijk om al vroeg in het voorjaar het aantal slakken in de tuin te bestrijden om later in het jaar een slakkenplaag te voorkomen.

Gazon

• Als de grasmaaier nog niet op winteronderhoud is geweest, dan kan deze nu nog snel naar de technicus. Het gazon is veel mooier als het met scherpe maaimessen kan worden afgereden.

• Het gras begint boven de 6°C terug te groeien. Het maaien kan vanaf half maart weer beginnen. Wacht hierbij tot een droge dag. Een tuin met een pas afgereden gazon ziet er onmiddellijk voor de helft mooier uit. Als er veel mos in het gazon zit, kunt u deze maand gaan verticuteren. Met een verticuteerhark of verticuteermachine trek je alle mos, afgestorven gras en maairesten van tussen het gras uit. Daarnaast breng je ook lucht in het gazon. Schrik niet van de hoeveelheid vuil die de verticuteermachine uit uw gazon haalt. Breng het naar de composthoop of de compostcontainer. Wij verzorgen voor een gering bedrag het verticuteren van uw gazon, vanaf € 150,00 incl. BTW en afvoer vrijkomend tuinvuil.

• Als het gras weer gaat groeien heeft het ook voedsel nodig. Er zijn vele soorten speciaal samengestelde gazonmeststoffen in de handel verkrijgbaar. Geef nooit meer dan de aangegeven dosis om verbranding van het gazon te voorkomen.

• afsteken graskanten

Steek het gras met een graskantensteker af langs een gespannen plantkoord. Zorg ervoor dat de graskantensteker schuin de grond in gaat. Zo staan de kanten stevig vast dit om te vermijden dat de boord afbrokkelt. Het gras zal dan ook veel minder vlug in de percelen groeien of woekeren.

Bloembollen

• Stekken van dahlia’s. De ± 10 cm hoge scheuten kunnen onder de eerste bladknoop worden afgesneden met een scherp mes. De onderste bladeren verwijderen en de stekjes in een mini serretje plaatsen bij minstens 10 °C.

• De uitgebloeide narcissen vormen zaaddozen die veel energie van de planten vragen. Daarom is het aan te raden om toch wekelijks de uitgebloeide bloemen te verwijderen met snoeischaar of met de hand.

• De Canna indica of Indisch bloemriet mag nu worden opgepot. Na het oppotten blijven deze nog op een vorstvrije ruimte tot ze tegen eind april naar buiten mogen.

• Bloembollen van verschillende zomerbloeiende planten mogen nu al de grond in. Gladiolen, crocosmea en anemoontjes komen hiervoor in aanmerking. De nog meer vorstgevoelige zomerbloeiende bloembolplanten zoals de ananasplant (Eucomis) en de tijgerbloem (Tigridia) kunnen beter nog wat binnen blijven en pas volgende maand buiten worden uitgeplant.

Fruittuin

• Voorzie de bessenstruiken van een laag compost

• De bloemen van kleinfruit, leifruit en kleinere fruitbomen worden met een vliesdoek tegen de vorst beschermd.

Perkgoed en kuipplanten

• Nog ruim een maand wachten voordat de kuipplanten weer uit de winterstalling komen, zoals palmen, bananen, sinasappelboompjes, boungainvilles etc..

• De overwinterde kuipplanten zullen stilaan terug beginnen te groeien. Snoei de planten vrij diep in zodat je compacte en mooi vertakte planten bekomt.

• Er zijn verschillende eenjarige planten die vanaf half maart binnenskamers kunnen worden gezaaid. Wanneer deze dan voldoende groot zijn, kunnen ze worden opgepot om dan vanaf half mei in de tuin te worden uitgeplant.

Vijver

• Als er nog netten over de vijver hangen voor de afvallende bladeren dan mogen die stilaan worden verwijderd.

• vijverpompen kunnen terug voor stromend water zorgen zodat het water terug van zuurstof wordt voorzien voor het vele vijverleven.

• Als het water een temperatuur van 10 °C heeft bereikt dan mag men de vissen al een weinig voedsel geven. Geef nog niet te veel want als ze nog veel voedsel laten liggen zal dat de algengroei bevorderen. Vissen houden in de winter een winterslaap en eten dan vrijwel niet dus blijven de voedselresten achter in de vijver.

Bestrating

• Vele terrassen en opritten zien er in deze tijd groen uit van de mos en alg aanslag. Veel mensen gaan met de hogedrukspuit aan de gang om e.e.a. schoon te maken. NIET doen, de schade die u hiermee aanricht wordt alleen maar groter! Wij kunnen u van dienst zijn om uw bestrating weer te ontdoen van groene aanslag zonder gebruik te maken van een hogedrukspuit welke het zand weg doet spoelen in de voeg, de oppervlakte van bestrating nog meer kan verruwen waardoor nog meer hechting van algen en mossen! Deze behandeling kan bij ‘zware gevallen’ nodig zijn om meer dan eens toe te passen.

• Als bestrating is verzakt of pleksgewijs omhoog is gekomen door de vorst kunnen wij nu met een lichte ingreep het straatwerk weer herstellen en netjes maken.

ga terug