Wat kost een tuin?

Tuintest

WAT KOST EEN ONTWERP

IK WIL EEN OFFERTE

Projecten

Metamorfose

Wij zijn gespecialiseerd in metamorfoses van tuinen en terreinen.

klik hier

Tip: gazon verticuteren, beluchten en herstellen

Augustus en september zijn de maanden om uw gazon te herstellen. Maak nu een afspraak, wij verwijderen  niet alleen het maaisel van vorig en dit jaar, maar ook het mos en de viltlaag. Hij bemest en zaait uw gazon door, en brengt ook micro organismen aan voor een goed bodemleven….

deze dragen ertoe bij dat uw gazon het komende tuinseizoen een goede start maakt. Onze hoveniers werken met de juiste machines, de goed meststoffen en een vakkundig advies.
Verticuteren:
Tot optimale gazonverzorging behoort ook verticuteren. Alleen dat helpt u om het gazon te bevrijden van gazonvilt, dat zich in de loop van de tijd in het gazon ontwikkelt en het voeden van de wortels met lucht, licht, water en voedingsstoffen blokkeert.
Verticuteren betekent het gazon “bevrijden” van een verstikkende viltlaag. Deze laag kan bestaan uit dood of levend materiaal zoals grassprieten, mos en allerlei rommel. Een dichte viltlaag zorgt ervoor dat licht, lucht, water en voedingsstoffen de graswortels niet meer bereiken. Een slechte drainage en beluchting is een dankbare voedingsbron voor schimmels en ziektekiemen!
De sterke wortelgroei van het gras vindt plaats in de periode maart -april, de bladgroei start bij een bodemtemperatuur van zo’n 6°C (maart/april). Verticuteer zo vroeg mogelijk na de start van de bladgroei, zodat het gazon in de periode erna nog volop gelegenheid heeft om zich te herstellen.
Verticuteer niet te diep en probeer de bodem niet te raken. Verticuteer eerst in de lengte- en dan in de breedterichting van het gazon. Door deze grondige reiniging, zal het gazon er na deze handeling slechter uitzien dan ervoor. Vrees echter niet: de juiste vervolghandelingen (bijzaaien en bemesten met gazonmest) zorgen voor een stralend, dicht en groen gazon, waarin mos en onkruid geen kans meer krijgen.
Beluchten:
Afhankelijk van de dichtheid van het gazon: verticuteer of belucht het gazon zowel in de breedte- als lengterichting. Bij beluchten wordt het gazon niet doorsneden, maar prikken wij allemaal kleine gaten in de bovenlaag. Dit is aan te raden voor gazons die vaak of lang nat blijven, slechte groei hebben als gevolg van het niet of nauwelijks kunnen wortelen in een te harde toplaag. Beluchten maakt de weg weer vrij voor lucht, licht, water en voedingsstoffen.
Om vilt voortaan te voorkomen, strooit u na het verticuteren/beluchten een kleine hoeveelheid kalk. Deze stimuleert de activiteit van micro-organismen in de bodem, wat afbraak van de viltlaag bevordert. Het evenwicht in de bodem moet niet ontregeld worden, houd de balans in de gaten en strooi niet teveel kalk. De exact benodigde hoeveelheid wordt vastgesteld na een bodemanalyse; over het algemeen heeft een kleigrond meer behoefte aan kalk dan een zandgrond. Houd als richtlijn altijd het advies op de verpakking aan.
Bemesten:
Bemesten van gazons dient te geschieden met speciaal daarvoor afgestemde meststoffen met die in de juiste verhoudingen worden toegediend.
Hiervoor kan onderscheid gemaakt worden in snel werkende meststoffen en langzaam vrijkomende meststoffen. Afhankelijk van uw specifieke situatie brengen wij de juiste meststof aan.

Doorzaaien:
Na het verticuteren ontstaat er vaak ruimte om de kale plekken door te zaaien waardoor er sneller een dichte grasmat ontstaat.
Kale plekken geven ruimte voor het ontkiemen onkruidzaden dus van belang om de grasmat snel dicht te laten groeien.
Micro organismen:
De aanwezigheid van de juiste micro organismen is van essentieel belang om de aangebrachte meststoffen om te zetten in opneembare elementen voor de grasplant. Bij het afwezig zijn van de juiste organisme kan de meststof niet door de plant worden opgenomen.
Nieuw gazon in 2015
Als u nu in augustus-september uw gazon laat behandelen heeft u in 2015 direct een fraai gazon!

ga terug