Wat kost een tuin?

Tuintest

WAT KOST EEN ONTWERP

IK WIL EEN OFFERTE

Projecten

Metamorfose

Wij zijn gespecialiseerd in metamorfoses van tuinen en terreinen.

klik hier

Conflict met hoveniersbedrijf

Conflict met hoveniersbedrijf.
Wij hebben een groot conflict met de tuinaannemer.Onze tuin is niet opgeleverd volgens tekening en afspraken, daardoor betalen wij het restantbedrag niet.
Maar hij vind de tuin goed zoals hij nu is en is niet meer van plan iets te veranderen. Voor de fouten heeft hij steeds smoesjes, en als we nog langer met hem in discussie gaan draait hij alles zo dat WIJ het straks nog zelf schuld zijn!
We hebben ook al voorstellen gedaan die hij niet accepteerd, maar wij willen ervanaf!! Hij voelt zich oppermachtig en wij slapen niet meer, hoe verder?Als het tot een rechtszaak komt draaien we misschien ook nog voor die kosten op?
We weten niet meer goed te doen.

ANTWOORD:

Beste tuinbezitter,

Heel vervelend voor u dat deze situatie is ontstaan. Ik weet niet waar deze ‘hovenier’ bij aangesloten is, vhg, groenkeur? Ik weet ook niet hoe de offerte/bestek of werkomschrijving er uit ziet en welke afspraken zijnĀ  gemaakt.

Als deze hovenier nergens bij aangesloten is wordt het heel lastig voor u en rest niets anders dan deze hovenier middels rechtsmiddelen te bewegen. U geeft aan dat een restant bedrag niet is voldaan, u kunt deze hovenier schrifelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn geven om de zaken te herstellen c.q. te maken conform afspraak, b.v. 14 dagen, als binnen deze termijn niet naar tevredenheid is afgerond behoud u zich het recht voor om een andere (erkende)hovenier in te schakelen om het werk conform eerdere afspraken uit te voeren en af te ronden. Indien het restant bedrag niet toereikend is kunt u de meerdere kosten op de eerste hovenier verhalen dunkt me.

Wellicht iets voor de afdeling juridische adviseurs?

Succes en ben benieuwd hoe dit afloopt, houdt u mij ons deĀ  hoogte?

Met vriendelijke groet,

Gerard en Mauritz Broekhuis
tuintechnisch buro

ga terug