Wat kost een tuin?

Tuintest

WAT KOST EEN ONTWERP

IK WIL EEN OFFERTE

Projecten

Metamorfose

Wij zijn gespecialiseerd in metamorfoses van tuinen en terreinen.

klik hier

Bomen

Bomen zorgen voor het plafond in een ruimte. Daarnaast ze vormen door hun afmetingen en vorm een grote invloed op hun directe en indirecte omgeving. In Nederland zijn de meeste bomen bladverliezend. Voor een juiste toepassing van bomen dienen er met de volgende uitgangspunten rekening te worden gehouden.

In eerste instantie betreft het de locatie waarin een boom dient te worden aangebracht. Betreft dit een particuliere tuin, een bedrijfsterrein of een tuin bij jeen verzorgingstehuis of heeft de boom een functie binnen het openbaar groen, het straatbeeld of op een  plein. Kortom welke functie dient de boom of de bomen te vervullen?

1  De particuliere tuin:

Dient de boom zorg te dragen voor:

 • schaduw
 • privacy
 • vogels
 • vruchten
 • bloem
 • bladvorm of -kleur
 • anderzins of een combinatie

Op basis van de gekozen functionaliteit wordt een boomkeuze bepaald. Een boom zal binnen de particuliere tuin ook invloed uit kunnen oefenen op het perceel van de buren, dus ook daar dient rekening mee te worden gehouden.

De standplaats van een boom dusdanig te zijn voorbereid dat de boom de komende jaren goed zal kunnen groeien. Daar het vaak jaren duurt voordat de bedoelde boom zijn uiteindelijke vorm heeft. Als u daar niet op wilt wachten, dan is het soms mogelijk een zwaardere kwaliteit boom aan te schaffen, dat hier een zwaarder budget bij hoort spreekt voor zich.

Dat de gekozen boom de komende jaren veilig kan opgroeien spreekt voor zich. Dus geen bestrating opduwen met de wortels. Een goede waterdoorlatendheid van de grond zoadat de wortels niet wegrotten of inrotten.

2  De bedrijfstuin:

Bomen op bedrijfsterreinen dienen vaak een andere functie te vervullen dan in de particuliere tuin, hierbij kunt u denken aan:

 • ondersteuning archtectuur bedrijfspand
 • schaduw voor parkeerplaatsen
 • markering van entree’s

In deze dienen de boom geen overlast te geven door bijvoorbeeld omhoog drukkende vernarding of plakkerige drup onder bomen waardoor auto’s kunnen vervuilen.

3  Verzorgingstehuizen en instellingen:

In deze tuinen en terreinen vervullen bomen vaak een heel andere functie dan bovenstaande, hierbij kunnen we denken aan:

 • geen uitzicht belemmeren
 • vogellokkend
 • schaduw gevend aan tuin en gebouw
 • geen overlast voor onderliggende verharding

In deze laatste natuurlijk weer de wortels die de verharding kunnen opdrukken, maar ook eventuele vruchtval waardoor bessen en anderzins overvloedig op de bestrating terecht kunnen komen.

4  Openbare ruimte:

Bomen in openbare ruimte zoals in straten en pleinen hebben zo weer hun eigen functionaliteit waarbij we kunnen denken aan:

 • streek- of plaatseigen assortiment
 • grondgebonden assortiment
 • straatbeeld ondersteunend
 • stedebouwkundige ondersteuning
 • levensduur en/of onderhoudintensiteit

Vanzelfsprekend kunnen hier diverse functionaliteiten aan worden toegevoegd uit een van de eerder genoemde.
In samenwerking met de diverse afdelingen en adviseurs wordt bepaald waar de toegepaste bomen aan dienen te voldoen. Het is dan aan ons om vandaaruit over te gaan tot de keuze bepaling.

Voor alle bovengenoemde situaties spreekt het voor zicht dat u van ons mag verwachten dat wij een weloverwogen advies zullen uitbrengen. Daar wij voor de verschillende situaties plannnen hebben gemaakt en gerealiseerd kunnen we na 30 jaar ervaring enige toegevoegde waarde geven aan onze opdrachtgevers.

Meer informatie of advies? Klik hier

ga terug