Wat kost een tuin?

Tuintest

WAT KOST EEN ONTWERP

IK WIL EEN OFFERTE

Projecten

Metamorfose

Wij zijn gespecialiseerd in metamorfoses van tuinen en terreinen.

klik hier

Ziekenhuizen

De inrichting en het beheer van terreinen om ziekenhuizen is met name gericht op representativiteit en functionaliteit. De gebruikers bestaan veelal uit bezoekers en personeel die er parkeren. Het is dus van groot belang vanuit dit uitgangspunt een visie te ontwikkelen waarbij het opvolgend beheer en onderhoud integraal zijn verwerkt.

Terreinzonering

Een terreinzonering maakt het heel praktisch om onderscheidt te maken in de functies van de diverse terreingedeelten. Hierop kan dan met het onderhoud worden ingespeeld. Onkruidvrije parkeerplaatsen en looproutes waar overtollig regenwater snel wordt afgevoerd zijn veelal de prioriteiten.

Ook het personeel vergeten we niet. We creëren plekken of plekjes waar ze even lekker buiten kunnen zitten tijdens de pauze.

Ten slotte kunnen wij zorg dragen voor het sneeuw- en ijsvrij houden van aanrij wegen voor ambulances.

Revitalisatie

Op bijgaande foto’s is te zien hoe bepaalde terrein gedeelten gerevitaliseerd kunnen worden waardoor deze representatiever worden. Een saai gazon werd vervangen door groenblijvende haag en vaste planten die zorgen voor de kleur en fleur. In de winter kunnen hier dan ook de sneeuwklokjes en (botanische)crocussen bloeien. later opgevolgd door de narcissen. Zo krijgt een ziekenhuis een geheel andere binnenkomer voor bezoekers en een atractiever uitzicht voor patiënten en personeel.

Mocht u advies willen met betrekking tot uw terrein, wij zijn u graag van dienst bij het ontwerp – realisatie en het opvolgend beheer en onderhoud.

 

Graag tot ziens,

Geert en Mauritz Broekhuis