Wat kost een tuin?

Tuintest

WAT KOST EEN ONTWERP

IK WIL EEN OFFERTE

Projecten

Metamorfose

Wij zijn gespecialiseerd in metamorfoses van tuinen en terreinen.

klik hier

Bedrijvenparken

De meeste Nederlandse plaatsen hebben een of meerdere industrieterreinen en/of bedrijvenparken. Het woord park is vaak alleen maar een woord en heeft weinig meer te maken met de originele betekenis van het woord park. Volgens het Van Dale woordenboek is een park een lusthof, een terrein nabij of in een stad of dorp dat men door beplanting met bomen en heesters tot publieke wandelplaats heeft ingericht.

In bedrijvenparken zijn de bomen en heesters grotendeels vervangen door gebouwen hoog en laag. Om in dit geweld van bebouwing nog enig tegenwicht te bieden met groen en groenstructuren is de inbreng van een tuinontwerper of –architect in een pril stadium van groot belang.

tuintechnisch buro kan hiervoor zorgen, evenals voor de uitvoering, het beheer en onderhoud van het complete gebied. Een goede inventarisatie van de diverse (deel)gebieden is van belang zodat ieder bedrijf naar rato krijgt gefactureerd.
In een vrijblijvend gesprek informeer ik u graag naar de verschillende mogelijkheden.

Wij kunnen ook samenwerken met een schoonmaakbedrijf om het gevelonderhoud goed af te stemmen op het onderhoud van de beplantingen.